Một số cách phòng tránh ngoại nhiễm trong PCR

Ngoại nhiễm trong quá trình PCR có thể dẫn đến việc tạo ra các sản phẩm nhân bản không mong muốn. Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa trong suốt quá trình xét nghiệm giúp đảm bảo cho kết quả chính xác.

Nội dung bài viết này cung cấp một số cách để phòng tránh ngoại nhiễm trong PCR (do các sản phẩm nhân bản từ những lần trước).

Một số cách phòng tránh nhiễm trong phòng PCR:

  • Sử dụng các ống PCR thành mỏng, làm bằng vật liệu Polypropylene (PP) để gia tăng hiệu quả tối ưu cho việc thu nhận DNA.
  • Đảm bảo các đĩa, tube và đầu típ không chứa DNA, DNase, RNase và các chất ức chế.
  • Tuân thủ quy trình xét nghiệm và đảm bảo một chiều trong suốt quá trình thao tác. Các khu vực xét nghiệm phải tách biệt không gian trước và sau nhân bản (PCR).
  • Thiết kế phòng xét nghiệm phải có những không gian tách biệt cho từng quá trình PCR: đặt phản ứng, nhân bản, đọc kết quả PCR.
  • Các thiết bị chuyên dụng (pipet, máy ly tâm, vortex, v.v.) sử dụng cho từng khu vực riêng biệt, không sử dụng chung một thiết bị cho các công đoạn PCR.
  • Thường xuyên khử trùng các thiết bị
  • Mở các tubes PCR một cách cẩn thận và hạn chế tối thiểu tình trạng giọt bắn (một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm trong không khí).

Nguồn tham khảo: www.labmanager.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.