Máy tách chiết acid nucleic tự động – Insta NX® Mag 16

Model: Insta NX® Mag16
Code: LA1118
Hãng sản xuất: HiMedia Laboratories Pvt Ltd – Ấn Độ
Chứng nhận: CFS, ISO 13485