Hướng dẫn cài đặt chương trình chạy PCR nhanh (Fast PCR) của hãng Ampliqon – Đan Mạch

Cài đặt chương trình chạy PCR nhanh (Fast PCR protocol) với 2 bước:

  • 98 °C, 40 giây;
  • 30 chu kỳ : 92 °C, 2 giây và 60 °C, 2 giây;
  • cuối cùng 72 °C, 20 giây.

Tối ưu hóa nhiệt độ giai đoạn gắn mồi/kéo dài.

Mồi (primers) phải có giá trị cao nhất có thể Tm  trong giá trị 58 – 72 °C.*

Đối với mẫu có nồng độ DNA mục tiêu thấp, chương trình luân nhiệt nên thực hiện thêm từ 5 -10 chu kỳ.

Nếu sản phẩm PCR hoặc DNA amplicon > 300 bp; tăng thời gian nhiệt độ giai đoạn gắn mồi/kéo dài.

Đối với mẫu DNA mục tiêu khó (giàu GC); tăng nhiệt độ biến tính lên 95 °C và tăng thời gian giữ tại giai đoạn này.

Nếu sử dụng TEMPase Hot Start DNA Polymerase (Ampliqon), thời gian biến ban đầu nên kéo dài 15 phút.

Chất lượng mồi và DNA mục tiêu đóng vai trò quan trọng chương trình chạy PCR nhanh.

Chương trình chạy PCR nhanh 2 bước (2-step Fast PCR):

– Áp dụng cho tất cả dòng sản phẩm Ampliqon:Taq DNA Polymerases, Taq Master mixes và Taq OptiMix CLEAR

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.