Hệ thống tách chiết và chuẩn bị thư viện NGS công suất 96 mẫu

Model: MrLH-96 Dx
Hãng sản xuất: GeneMind Biosciences Co., Ltd
Xuất xứ: Trung Quốc
Liên hệ báo giá: 028.3636.5898 hoặc info@nktbioco.com